O Klubie

Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK, jest jednym z najstarszych klubów strzeleckich na Lubelszczyźnie. Został założony przy Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju w Lublinie w roku 1995. Swą siedzibę ma przy ulicy Nałęczowskiej 25 w Lublinie.

Tamże, w roku 2013 nakładem pracy i środków członków Klubu powstała strzelnica 25 metrowa, na której przeprowadzane są szkolenia, treningi oraz zawody strzeleckie.

Adres poczty elektronicznej (e-mail): klub@ks10.pl

Script logo